Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Začínáme s IIS Live Smooth Streamingem

Související stránky

Přeloženo a převzato z learn.iis.net

Rozšíření IIS Live Smooth Streaming produktu Internet Information Services (IIS) 7 vám umožňuje vytvořit webový server jako Live Smooth Streaming server, který poskytuje působivé, nepřerušené živé video streamy, které v reálném čase upravují kvalitu (bit rate) podle aktuálních podmínek sítě a zatížení procesoru klienta.

Live Smooth Streaming umožňuje přizpůsobivé streamování živých událostí klientům kompatibilních se Smooth Streamingem, tedy Microsoft Silverlight. Používáním HTTP k doručování živých webových vysílání vyžívá rozsah existujících HTTP sítí tak, aby byl obsah co nejblíže uživatelům a dával k dispozici HD (720p+) jako realistickou možnost pro webové vysílání. Další výhodou užití na HTTP založeném doručování živých událostí je, že existující HTTP infrastruktura poskytuje podstatně více dostupnosti. V případě mnoha populárních webových vysílání, poskytovatelé obsahu a sítě poskytovatelů obsahu (CDN) chtějí vědět, kolik kapacity mohou věnovat svým omezeným streamingovým sítím. Užíváním svých primárních HTTP sítí, které jsou typicky 10-20krát rozsáhlejší než jejich streamovací sítě, se nemusí zabývat maximalizováním síťové kapacity a omezením počtu uživatelů živých událostí.

Live Smooth Streaming server využívá jako zdroj obsahu enkodér kompatibilní s Live Smooth Streamingem k doručování klientům kompatibilním se Smooth-Streamingem. Kromě produktu Microsoft Expression Encoder existuje mnoho jiných řešení pro enkódování Smooth Streaming videa, a to  jak živého, tak na požádání v produkčních prostředích. Abyste zjistili, které řešení je nejlepší pro vaši konfiguraci, podívejte se na seznam našich partnerů.

Nastavení Live Smooth Streaming webového serveru

Instalace IIS Live Smooth Streaming je probraná v IIS Media Services Readme Poznámky k instalaci. Tento návod popisuje, jak nastavit Live Smooth Streamingový server pomocí IIS Live Smooth Streamingu v IIS Media Services 4.0, takže se ujistěte, že jste vybrali právě tuto verzi IIS Media Services k instalaci.

Jakmile je instalace hotová, klepněte pro verifikaci správného nainstalování rozšíření Live Smooth Streaming na jméno serveru v poli Connections IIS Manageru a nalezněte Live Smooth Streaming ikonu v prostoru Media Services.

Poznámka: Pokud IIS Manager běžel během instalačního procesu, může být nutné jej restartovat, aby se vám zobrazilo Live Smooth Streaming.

Vytvoření Publishing Pointu pro Live Smooth Streaming

Tato sekce popisuje, jak vytvořit publishing point, který je schopen přijmout živé vysílání z enkodéru kompatibilním s Live Smooth Streamingem.

 1. V IIS Manageru vyberte příslušný Web Site nebo virtuální adresář a pak poklepejte na ikonu Live Smooth Streaming Publishing Points.
 2. Na stránce Live Smooth Streaming Publishing Points v poli Actions klepněte na Add.
 3. V dialogovém okně Add Publishing Point v kartě Basic Settings vložte následující informace:
   

  • File name. (Jméno souboru.) Vložte jméno souboru s definicí pro publishing point Live Smooth Streamingu. V tomto příkladě a ve zbytku tohoto návodu používáme soubor nazván LiveSmoothStream. Používáte-li jiný název souboru, ujistěte se, že nahradíte tento název tím vaším všude v rámci tohoto návodu.
  • Estimated duration. (Očekávaná doba trvání) Je-li známa, vložte dobu trvání (ve formátu hodiny:minuty:sekundy) živé události, aby vyhledávací lišta Silverlight klienta mohla adekvátně nastavit svou velikost podle délky obsahu. V našem příkladě použijeme dobu trvání jedna hodina (01:00:00).
  • Live source type. (Typ živého zdroje.) V našem příkladě, Live Smooth Streaming server je „původní server“ (origin server), který přijímá obsah, který je na něj tlačen z enkodéru; tudíž, zvolíme výchozí volbu Push option. Poznámka: Volba PullLive source type nastavuje publishing point tak, aby si obsah „táhnul“ z publishing pointu na jiném Live Smooth Streaming serveru. Toto je obvyklá konfigurace pro publikování (syndication) obsahu. Pro více informací si prohlédněte Live Smooth Streaming for IIS 7 – Syndicating Content between Servers.
 4. Na kartě Advanced Settings zašrktněte Start publishing point automatically upon first client request. Toto nastavení umožní enkodéru připojit se k publishing pointu, když vysílání začne. Pokud tuto volbu nezaškrtnete, může dojít k chybám připojení.
   

  Více informací o ostatních nastaveních, která máte k dispozici na kartě Advanced Settings, naleznete zde.

 5. Chcete-li doručovat živé streamy na mobilní zařízení Apple®, pak na kartě Mobile Devices zaškrtněte  Enable output to Apple mobile digital devices.
   

  Důležité Před tím, než budete pokračovat, určitě si projděte návod Apple HTTP Live Streaming with IIS Media Services, který vám řekne více o požadavcích a nastaveních publishing pointu pro Apple HTTP Live Smooth Streaming.

 6. V dialogovém okně Add Publishing Point, klepněte na OK. Nově vytvořený publishing point Live Smooth Streamingového definičního souboru pojmenovaného LiveSmoothStream.isml je přidán do kořenu Web site.
 7. Na stránce Live Smooth Streaming Publishing Points, zvolte publishing point, a pak v Actions prostoru klepněte na Start Publishing Point.
 8. Hodnota State publishing pointu se změní z Idle na Starting, což znamená, že čeká na příjem externích dat (v tomto případě čeká na živý stream „tlačený“ z enkodéru).
   

  Jelikož jsme ještě nenastavili enkodér k „tlačení“ živých streamů na publishing point, panel Publishing Point Summary ukazuje, že nejsou žádné příchozí streamy.

  Poznámka: Panel Summary pro publishing pointy Live Smooth Streamingu je nový v IIS Media Services 4.0 a slouží k zobrazení přehledu o živých Smooth streamech přijatých ze všech živých zdrojů (jako z enkodérů nebo jiných Live Smooth Streaming publishing pointů) zvoleným publishing pointem. Můžete si také nechat zobrazit detaily o stopách ve všech živých streamech, původ streamu a informace o cíli, a to konkrétně na nové stránce Publishing Point Details. Více informací se dozvíte z Viewing Publishing Point Details.

  Poznámka: Jakmile začne publishing point přijímat data z enkodéru, jeho stavová hodnota (State) se změní na Started. Avšak díky známému problému, změna ve stavové (State) hodnotě není vidět dokud neprovedete rofresh stránky Live Smooth Streaming Publishing Points v IIS Manageru.

 9. Podívejte se do následující sekce, která popisuje, jak nakonfigurovat to Microsoft Expression Encoder k „tlačení“ dat na tento publishing point.

„Tlačení“ streamu na publishing point Live Smooth Streamingu

Tato sekce popisuje, jak vytvořit Live Smooth Streamingové vysílání v nástroji Microsoft Expression Encoder 4 a „tlačit“ jej na publishing point Live Smooth Streamingu, který jste nakonfigurovali v předchozí sekci. Kroky v této sekci ukazují obecný průběh práce, který podrobněji rozebírá pouze specifické úkony, které potřebujete k vytvoření výstupu Live Smooth Streamingu. Pro detailní informace o tom, jak vytvořit živé vysílání z různých živých a souborových zdrojů v Expression Encoderu 4, včetně toho, jak sestavit kompletní program, enkódovat jej, zašifrovat jej pomocí Digital Rights Managementu (DRM) a okamžitě jej distribuovat vašemu publiku, podívejte se na Creating a Live Broadcasting Project.

Důležité Pokud jste u publishing pointu zapnuli streamování obsahu na zařízení Applu, jako na iPhone® či iPad™, projděte si požadavky na enkódování a nastavení naznačené v návodu Apple HTTP Live Streaming with IIS Media Services.

Poznámka: Live Smooth Streaming je k dispozici pouze v Microsoft Expression Encoderu Pro.

 1. Spusťte Expression Encoder (klepněte na StartAll ProgramsMicrosoft ExpressionMicrosoft Expression Encoder 4).
 2. V dialogovém okně Load a new project zvolte Live Broadcasting Project a pak klepněte na OK.
 3. Nastavte zdroj vašeho živého vysílání. Pro souborové zdroje můžete využít audio nebo video zdroje v jakémkoliv formátu souborů, který umí Expression Encoder importovat. U živých zdrojů můžete připojit více různých kamer, jako USB webkamery nebo FireWire (IEEE 1394) digitální videokamery. I když můžete připojit více živých zdrojů, streamovat můžete pouze z jednoho v jednom čase.
 4. Na záložce Presets zvolte předpřipravenou šablonu (preset), která podporuje bit rate a požadavky enkódování vašeho scénaře pro Live Smooth Streaming. Ujistěte se, že jste zvolili šablonu (preset) s IIS Smooth Streaming v názvu, a pak klepněte na Apply.
   

  Abyste zjistili více informací o šabloně (preset), jako např. počet streamů na výstupu a použitých kodeků, přesuňte kurzor myši nad název šablony (preset). Informace bude zobrazena v rámečku.

  Poznámka: Klepnutí na tlačítko Apply automaticky aktualizuje nastavení Output FormatVideo a Audiosettings na záložce Encode na hodnoty vaší šablony (preset).

  Můžete se také rozhodnout nezvolit šablonu (preset), ale určit ručně svoje vlastní hodnoty pro volby Output FormatVideoAudio na záložce Encode.

 5. Na záložce Output zaškrtněte zaškrtávatko Streaming k aktivaci streamingu.
   

  Zvolíte-li Streaming na záložce Output, vaší jedinou volbou pro publikování svého obsahu je využít volby Publishing Point, která je automaticky vybrána (pokud by náhodou nebyla, vyberte ji). V rámečku Location zadejte URL publishing pointu Live Smooth Smooth Streamingu, kam chcete publikovat svoje živé vysílání.

  URL syntaxe je: http://ServerName/SiteName/DirectoryName/PublishingPointDefinitionFileName.isml

  V této naší ukázce by URL publishing pointu Live Smooth Streamingu vytvořeného v předchozí sekci vypadalo takto:

  http://IISMedia-Server/LiveSmoothStream.isml

  Poznámka: Můžete klepnout na tlačítko Connect k otestování spojení s publishing pointem, jakmile specifikujete jeho URL v rámečku Location. Publishing point musí být nastartován, aby bylo spojení ověřeno.

 6. Chcete-li přidat Digital Rights Management (DRM) pro váš obsah, zaškrtněte Digital Rights Management v záložce Output a specifikujte License URL (server, který poskytuje licenci), dále Key IDKey Seed (dostupné od poskytovatele licence). Pro více informací se podívejte na Set DRM optionsPoznámka: Licence poskytnutá pro Live Smooth Streamingovou relaci není perzistentní, tzn. jakmile uživatel uzavře klientskou aplikaci užitou ke sledování vysílání, licence vyprší. Důležité: Neměli byste používat toto nastavení, pokud chcete obsah streamovat na zařízení Apple. K poskytování chráněného obsahu pro zařízení Apple můžete nakonfigurovat publishing point Live Smooth Streamingu, aby šifroval obsah užitím Advanced Encryption Standard (AES) se 128-bitovým klíčem. Pro více informací jak nakonfigurovat Apple AES-128 šifrování, přečtěte si návod Add/Edit Dialog Box.
 7. Klepněte na Cue k zapojení svého zdroje pro vysílání (na obrázku je ukázán souborový zdroj)…
   

  …a pak klepněte na Start k zahájení živého vysílání.

  Jak vysílání běží, můžete monitorovat Statistiky a informace o Spojeních v příslušných panelech.

Servírování živého streamu klientům

Tato sekce popisuje, jak použít Microsoft Silverlight Media Framework 2.0 SmoothStreamingPlayer.XAP, tedy vzororového přehrávače, který může být snadno vložen (embedded) do webové stránky a který umožní klientům přehrávat Smooth Streaming média.

Důležité Zařízení Apple používají HTML5 webovou stránku k přehrání živé Smooth Streaming prezentace. Pokud jste povolili streaming obsahu na Apple zařízení v publishing pointu, prohlédněte si návod Jak vytvořit HTML 5 stránku pro užití v Safari.

Poznámka Nejnovější verze Microsoft Silverlight musí být nainstalována na klienských počítačích, aby bylo možné sledovat živá Smooth Streaming média.

 1. Na webovém serveru klepněte na následující odkaz ke stažení spustitelného souboru vzorového přehrávače: SmoothStreamingPlayer.exe.
 2. K okamžitému rozbalení souborů vzorového přehrávače klepněte na Run.
  -nebo-
  K překopírování souborů vzorového přehrávače na váš webový server pro jejich pozdější rozbalení, klepněte na Save, a poté otevřete soubor z uloženého umístění.
 3. Až budete vyzváni k určení umístění pro uložení rozbalených souborů vzorového přehrávače, vložte cestu k dočasné složce na své ploše. Na příklad:
 4. Otevřete dočasnou složku na své ploše, důkladně si projděte podmínky specifikované v soubrou s licenčním ujdednáním (EULA), a poté, souhlasíte-li s podmínkami, klepněte pravým tlačítkem na zazipovanou složku a zvolte Extract All k rozbalení souborů vzorového přehrávače.
 5. Až budete vyzváni ke zvolení cílové složky, kam budou soubory vzorového přehrávače rozbalené, zvolte webový server (Web site) nebo virtuální adresář, který chcete využít k přístup klientů k živému vysílání. V našem příkladě rozbalujeme soubory do výchozího virtuálního webu (default Web site), který také obsahuje definiční soubor Live Smooth Streaming publishing pointu (tedy LiveSmoothStream.isml).
 6. K zobrazení souborů vzorového přehrávače v IIS Manažeru otevřete webovou stránku (Web site) nebo virtální adresář v Content View.
   

  Následující soubory jsou součástí staženého archívu:

  • Smooth Streaming Player-ReadMe.doc. Instrukce pro konfiguraci.
  • SmoothStreamingPlayer.html. Vzorová webová stránka, ve které musíte upravit odkazy na média, aby odpovídaly vašemu živému vysílání, a také, je-li to nutné, atributy šířky (width) a výšky (height), abyste dosáhli optimální velikosti, která se vám vejde do návrhu vašeho webu.
  • SmoothStreamingPlayer.xap. Vzorový Smooth Streaming přehrávač.
 7. V textovém editoru, jako například Notepad (Poznámkový blok), otevřete soubor SmoothStreamingPlayer.html a aktualizujte atribut mediaurl hodnotou plně kvalifikovaného URL definičního (.isml) souboru publishing pointu Live Smooth Streamingu. V našem příkladě je to: http://IISMedia-Server/LiveSmoothStream.isml/manifest Je-li to nutné, také upravte atributy widthheight na požadované hodnoty pro návrh vaší webové stránky. Kompletní instrukce naleznete v Readme souboru (Smooth Streaming Player-ReadMe.doc).
 8. Ve webovém prohlížeči na počítači klienta stáhněte vzorovou webovou stránku ze serveru a začněte sledovat stream. V našem příkladě byste napsali do prohlížeče toto URL: http://IISMedia-Server/SmoothStreamingPlayer.html. Live Smooth Streamingové vysílání se poté otevře ve webovém prohlížeči s použitím Silverlight pluginu pro Live Smooth Streaming.

Více informací o tom, jak sestavit co nejbohatší Silverlightovou uživatelskou zkušenost, která využívá veškeré možnosti živého a on-demand IIS Smooth Streamingu, projděte si Smooth Streaming Client Web page.