Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přenos multimediálních datových proudů

Související stránky

Systém pro přenos multimediálních datových proudů založený na technologii Windows Media se obvykle skládá z počítače, na kterém je kodér Microsoft Windows Media Encoder, ze serveru (nazývaného Windows Media server), na kterém ej spuštěna služba Windows Media Services a z klientského počítače, ve kterém běží přehrávač Windows Media Player. Kodér umožňuje převádět předem zaznamenaný i živě přenášený zvuk, video a snímky obrazovky do formátu Windows Media Format. Server Windows Media umožňuje distribuovat obsah v síti. Uživatelé přijímají distribuovaný obsah prostřednictvím přehrávače. Při typické konfiguraci klepne uživatel vyžadující obsah na odkaz na webové stránce. Webový server přesměruje požadavek na server Windows Media a spustí přehrávač v počítači uživatele. Od tohoto okamžiku již webový server nehraje v přenášení multimediálního datového proudu žádnou roli a server Windows Media začne přenášet obsah přímo uživateli.

Server Windows Media může přijímat obsah z několika různých zdrojů. Předem zaznamenaný obsah může být uložený na místním disku serveru nebo může být získáván ze souborového serveru umístěného v síti.  Živé vysílání může být zaznamenáno pomocí digitálního záznamového zařízení, zpracováno kodérem a odesláno serveru Windows Media k vysílání. Služba Windows Media Services může opakovaně vysílat obsah přenášený z adresáře pro publikování na vzdáleném serveru Windows Media. Přestože většina používaných kodérů je schopna multimediální obsah vysílat bez účasti Windows Media Serveru, bývá často preferováno řešení s jeho účastí.  Jedním z důvodů je všeobecně známá IP adresa tohoto serveru, ke kterému se uživatelé připojují,  která se nemění v závislosti na případné změně IP adresy kodéru například při jeho přemístění do jiného subnetu sítě či jiné sítě.

Popsaný mechanismus distribuce multimediálního obsahu zalořeném na protokolu RTSP nazýváme někdy též tradičním streamingem.  Současný trend streamování je u firmy Microsoft založen výhradně na protokolu HTTP a toto řešení se stalo integrální součásti IIS 7 a výše (Internet Information Services).  Tím se změnilo schéma aktivace streamování oproti tradičnímu schematu

Analogicky se změnilo i schéma distribuce zdrojů pro živé vysílání

Tento koncept si vyžadal používání jiného klienta než je je Windows Media Player. Stal se jím Microsoft Silverlight či jiný kompatibilní klient. Další změna nastala v kodéru,  kde původní Windows Media Encoder byl nahrazen novým Microsoft Expression Encoderem. Ten je víceméně zpětně kompatibilní se svým předchůdcem, ale přináší řadu novinek spojených zejména s možností distribuce obsahu prostřednictvím protokolu HTTP. Možnost využívání protokolu HTTP výrazně zefektivnilo distribuci multimediálních souborů a přineslo řadu pozitivních změn, z nichž asi nejpodstatnější je lepší přizpůsobení klienta kvalitám přenosové linky včetně možného využití této možnosti i pro živé vysílání.  Tato technologie se v prostředí Microsoft Windows nazývá IIS Smooth Streaming.  Na serveru jmvd.vse.cz jsou plně implementovány obě technologie. Více informací o technických aspektech streamování v prostředí Microsoft Windows naleznete například  zde