Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Metody streamování obsahu

Související stránky

Z hlediska streamování  obsahu rozlišujeme dvě základní metody a to streamování na vyžádání (on-demand) a živé streamování. Streamování na vyžádání je charakteristické tím, že uživatel si zvolí zdroj dat a ten může ovládat stejně, jako když přehrává obsah na kladickém DVD přehrávači, tj. může přehrávání spustit, zastavit či se pohybovat oběma směry v jeho obsahu. Důležitou vlastností této metody je, že se vždy mezi vysílající a přijímající stranou vytvočí spojení, které přísluší právě této konkrétní relaci.  Tuto metodu nazýváme jako unicast spojení. Živé vysílání je analogické s klasickým rozhlasovým nebo televizním vysíláním. Uživatel si nevolí konkrétní obsah, ale volí si pouze příslušnou stanici (v terminologii Microsoftu  tzv. publishing point), kde obsah připravil někdo jiný. Kromě unicast spojení popsaného u streamování na vyžadání se dá pro distribuci použít i efektivnější metoda zvaná multicast, pokud to ovšem konkrétní síťové prostředí umožňuje.