Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Správa On-Demand Smooth Streamingu

Související stránky

 

Následující část je věnována správě prezentací,  které mají být zpřístupněny technologií jemného streamování (Smooth Streaming) na vyžádání (On-Demand). Technologie jemného streamování umožňuje dynamicky se přizpůsobit jak konkrétní propustnosti sítě, tak i momentální zátěži procesoru klienta prezentujícího přijímaný datový stream. Tato technologie se primárně snaží přenášet data  co možná v nejvyšší kvalitě a tomu odpovídá i nejvyšší datový tok. Pokud však nechceme, aby datový tok nepřiměřeně zatěžoval síť, můžeme prostřednictvím tzv. klonování datový tok omezit.  Typickým místem pro uplatnění této technologie jsou například komerční aplikace, kde nízký datový tok a tím i odpovídající nízká kvalita obrazu a zvuku jsou k dispozici zdarma, kvalitní zvuk  a obraz pak na základě specifických komerčních podmínek.

Předpoklady

Pro praktickou aplikaci dále popsaných postupů potřebujeme funkční Smooth Streaming webový server a množinu souborů nakopírovaných nejlépe do samostatného adresáře souborového stromu tohoto serveru. Pro potřeby dalšího výkladu použijeme soubory dostupné zde a po rozzipovaní nakopírované do adresáře BigBuckBunny.

Struktura souborů pro Smooth streaming On-Demand

Stránka Smooth Streaming Presentation v IIS Manageru je užitečná pro zobrazení struktury souboru dané prezentace.

 1. V IIS Manageru v okně Connections klikněte na adresář,  ve kterém máte umístěnou danou prezentaci
   

 2. Na panelu Features View v sekci Media Services dvakrát klikněte na ikonu Smooth Streaming Presentations

Jak je znázorněno na následujícím obrázku, tak na stránce Smooth Streaming Presentation máte zobrazeny souhrnné informace o dostupných bitových tocích pro video a audio dané prezentace

Klonování Smooth Streaming prezentace

Klonování prezentace je užiteční pro případy, kdy potřebujeme alternativní verzi(e) prezentace s rozdílnými sadami bitových toků. Klonování provedeme prostřednictvím následujících kroků

 1. Vyberte Smooth Streaming Presentation stránku (popsané výše)  a pak v okně Actions zvolte nabídku Clone.
 2. V dialogovém okně zadejte nové jméno pro klonované prezentace (v našem případě použijeme jméno BigBugBunny - Limited) a následně jméno potvrďte kliknutím na  OK.

Klonovaná prezentace pak přidána do seznamu na stránce Smooth Streaming Presentation. Klonování vytvoří novou verzi prezentace, která bude sdílet metadata výchozí prezentace (.ismv soubory) . Strukturu souborů si nyní můžeme prohlédnout v IIS Manageru prosttřednictvím volby Content View.

Chcete-li nově vytvořený klon zpřístupnit, musite udělat ještě následující kroky:

 1. Soubor SmoothStreamingPlayer.html zkopírujte do souboru SmoothStreamingPlayer-Limited.html. V textovém editoru např.  poznámkovém bloku otevřete soubor SmoothStreamingPlayer-Limited.html a upravte hodnotu atributu mediaurl na aktuání jméno klonováním vzniklého souboru s příponou .ism. V našem případě to bude
  http://jmvd.vse.cz/streaming/BigBuckBunny/BickBuckBunny-Limited.ism/manifest Poznámka:  Atribut   mediaurl najdete cca 7  řadků před koncem  příslušného .html souboru
 2. Chcete-li nyní zobrazit obsah naklonované prezentace,  otevřete příslušný webový prohlížeč a zadejte URL
  http://jmvd.vse.cz/streaming/BigBuckBunny/SmoothStreamingPlayer-Limited.html

Úpravy maximálních přenosových rychlostí


Snížení datové náročnosti na přenosové linky můžeme dosáhnout tím, že prostřednictvím IIS Manageru odstraníme nejvyšší přenosové rychlosti z dané prezentace. Budeme to demonstrovat na prezentaci BigBugBunny-Limited,  kterou jsme vytvořili prostřednictvím klonování (viz výše)

 1. Na stránce Smooth Streaming Presentations zvolíme prezentaci BigBugBunny-Limited
 2. Na panelu Actions klikneme na volbu Edit Smooth Stream
 3. Na stránce Smooth Streaming Presentation, která se nám objeví, postupně označíme přenosové rychlosti, které chceme odebrat a klikneme na volbu Remove (v našem případě bude odebrána nejvyšší rychlost 2962 kbit/s)

Tento proces můžeme opakovat,  než dosáhneme toho, že daná prezentace obsahuje pouze množinu rychlostí,  které jsou pro dané podmínky vhodné resp. akceptovatelné. To ale vůbec nebrání tomu, aby prostřednictvím jiného URL nad stejnými metadaty nebylo možné spustit tutéž prezentaci se všemi dostupnými datovými streamy

Další informace